Modni dizajneri u poljskoj

Ove subote odr¾at æe se prikaz najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao velik broj gledatelja koji su sanjali da vide ¹to su dizajneri uèinili za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Prefinjena predstava bila je u najni¾oj èinjenici, a cjelina se odvijala bez ikakvih prepreka. Unutra smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za njihove uloge kori¹tene su samo financijske i dobre tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹im novinarima se svidjela prozraèna, ¹arena maksi suknja napravljena od kuke. Meðu njima, odu¹evljenje je izazvalo èipka, romantiène haljine i bluza s rufflesima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu, dizajneri su za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s maksimalnim zaobilaznicama, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane haljine koja je bila visoka za tu borbu. Haljina je dana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i malo odjeæe iz najnovije kolekcije. Prihod od posljednje prodaje bit æe oznaèen kao jednostavno siroti¹te. Potrebno je naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne lijepe i tople akcije. Njegovi vlasnici su mnogo puta izgubili na¹e proizvode na aukcijama, a ako je predmet aukcije bio èak i posjet jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija sada stiæi u urede poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da ime razmi¹lja o otvaranju online trgovine u kojoj bi jeftine bile i druge kolekcije osim u stacionarnim.Na¹ modni brand jedan je od najveæih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. On ima nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u modernom, prije svega, mnogo najboljih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svako malo ova robna marka izdaje zbirke u skladu s glavnim poljskim dizajnerima. Ove su kolekcije, naravno, vrlo cijenjene da se èak i prije nego ¹to se uzme u skladi¹te, oni koji su veæ spremni ujutro nadoknaditi u dugim redovima. Te zbirke nestaju tog dana.Rezultati postojeæih institucija iz vi¹e godina zainteresirani su za veliki uspjeh meðu potro¹aèima, jo¹ uvijek na snazi, kao iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona se ne spu¹ta, a da ne spominjemo moæ nagrada koje je primila, i koji potvrðuju da su materijali najsavr¹eniji.

Pogledajte na¹ duæan: Jednokratna odjeæa himed